FC2: Scherm 14: Vermoeden van misbruik door een houder

Vermoeden van misbruik door een houder

Voortgang
Als je vermoedt dat de houder van de kinderopvangorganisatie zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een gewelds- of zedendelict dan moet je hiervan aangifte doen bij de politie. Vraag naar zedenpolitie. Het is mogelijk om eerst contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs om gezamenlijk te bepalen of er een redelijk vermoeden is dat de houder zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf. De vertrouwensinspecteur kan aangeven of aangifte doen noodzakelijk is en ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van signalen.