FC2: Scherm 7B: Stap 2: Overleg met de vertrouwensinspecteur

Stap 2: Overleg met de vertrouwensinspecteur

Voortgang

2. Aangifteplicht voor houder

Indien de houder aangifte doet, treedt de vertrouwensinspecteur terug. Indien de houder weigert om aangifte te doen terwijl de vertrouwensinspecteur concludeert dat er een redelijk vermoeden bestaat, geldt de volgende escalatieladder:

  1. Coƶrdinator vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs probeert de houder te overreden
  2. Hoofdinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs probeert de houder te overreden
  3. Hoofdinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs legt contact met de burgemeester (het college van B&W) van de betreffende gemeente
  4. De burgemeester zal de (zeden)politie inschakelen dan wel andere activiteiten vanuit zijn bevoegdheden initiƫren.

    NB. Het is aan de houder om te regelen of de houder zelf meteen in contact treedt met de vertrouwensinspecteur of dat een leidinggevende of locatiemanager dat namens de houder doet.