FC2: Scherm 4: Stap 1B: Acties beroepskracht

Stap 1B: Doe direct melding van vermoeden van geweld- of zedendelict jegens een kind bij de houder

Voortgang

Acties beroepskracht

  • Meld een vermoeden van een geweld- of zedendelict door een gastouder/collega jegens een kind direct bij de bemiddelingsmedewerker/houder. 
  • Houd rekening met de specifieke aandachtspunten die horen bij de melder:

Wanneer je vermoedt dat een gastouder/collega of een leidinggevende binnen de kinderopvangorganisatie zich schuldig maakt aan een gewelds- of zedendelict meldt dit dan direct bij de houder. Deze stap wordt zorgvuldig gedocumenteerd. In het stappenplan wordt er van uitgegaan dat een beroepskracht of een bemiddelingsmedewerker een mogelijk vermoeden van kindermishandeling door een gastouder/collega direct meldt bij de houder. In de praktijk kunnen ook het kind, een ouder of derden deze melding van vermoeden van kindermishandeling door een medewerker doen.