About

Over
De app ‘Meldcode kindermishandeling kinderopvang’ is speciaal voor beroepskrachten uit de kinderopvang: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De app is laagdrempelig en praktijk gericht.

Met deze app kun/vind je:

– de stappen uit de officiële meldcode kindermishandeling inclusief afwegingskader doorlopen
– informatie m.b.t. kindermishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag vinden
– tips
– downloads (signalenlijsten, protocol etc.)
– voorbeelden
– FAQ’s

In een paar klikken
Het Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang kent drie delen die alle drie in de app zijn opgenomen:
1. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in de thuissituatie (inclusief afwegingskader)
2. Meldplicht bij een vermoeden van een gewelds- of zedendelict door een medewerker
3. Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.
Met een paar klikken navigeer je door de route die voor jou op dat moment van toepassing is.

Ook vind je in deze app algemene informatie zoals signalenlijsten, tips voor gesprekken met ouders en kinderen, wie binnen de kinderopvang waarvoor verantwoordelijk is, informatie over seksuele ontwikkeling bij kinderen, voorbeelden uit de praktijk en meer.

Door
Deze app is ontwikkeld door de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) (Suzanne Plaisier en Josja Smink). In overleg met de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland.
Deze app is gerealiseerd door Casa Solutions (Twan Munster en Kevin Daggenvoorde).

Bronnen
Voor de ontwikkeling van de app Meldcode ko zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
– Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang’, 2018
– Basisdocument het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 2017
– Basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, versie 2016
– Geldende wetgeving
– Het Vlaggensysteem, Movisie en Sensoa 2010
– Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang inclusief bijbehorende handleiding, 2013
– Voorbeeldprotocol van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen (LVAK), 2018

Privacyverklaring
Door het gebruik van deze app worden geen cookies of andere zaken opgeslagen. Er worden geen gebruikersgegevens verzameld of bewaard. Het gebruik is volledig anoniem.